Pałuckie Targi Rolne

Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbyły się 24-25 sierpnia 2019 r. na placu po dawnej Cukrowni w Żninie nad Jeziorem Dużym Żnińskim.

Terminy Targów w kolejnych latach:
22-23 sierpnia 2020
21-22 sierpnia 2021
20-21 sierpnia 2022
19-20 sierpnia 2023
24-25 sierpnia 2024

    Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.

     Pałuckie Targi Rolne odbywają się zawsze pod koniec sierpnia: w sobotę między godzinami 10.30 a 18.00, a w niedzielę - między 9.00 a 17.15. Do 2016 roku odbywały się nad Jeziorem Czaplem. Nad Jeziorem Dużym Żnińskim - na dawnym cukrowniczym placu składowania buraków - po raz pierwszy odbyły się w roku 2017.

     Targi organizuje Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan z pomocą firm: Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, Biura Usług Reklamowych Olejnik oraz Zofii Kozłowskiej - rolnika z Januszkowa.

     Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2003 - w tych samych terminach, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów, powiększonych o Starostwo Powiatowe w Żninie.

     Na Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wystawiana jest trzoda chlewna, bydło oraz króliki, drób, gołębie i inne drobne zwierzęta. Kwalifikację zwierząt na wystawę prowadzą związki hodowców, ocena dokonywana jest przez wyspecjalizowane komisje.

    Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące Pałuckich Targów Rolnych z roku 2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997, a także z przedwojennych targów. Ponadto dostępne są także zdjęcia z dotychczasowych targów, które znajdują się w naszej galerii.