Ważne Instytucje

Urząd Marszałkowski

Urząd Miejski                                             www.szczecin.pl

Urząd Wojewódzki                                   http://www.szczecin.uw.gov.pl/

Komenda Miejska Policji                         http://szczecin.policja.gov.pl/

Straż Miejska                                              http://www.sm.szczecin.pl/

Komenda Miejska Straży Poż.               http://www.straz.szczecin.pl/

Powiatowy Urząd Pracy                          http://szczecin.praca.gov.pl/

Sąd Okręgowy                                           https://www.szczecin.so.gov.pl/

Sąd Apelacyjny                                          https://www.szczecin.sa.gov.pl/

Izba Administracji Skarbowej                http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-                                                                           szczecinie

Powiatowy SANEPID                               https://psseszczecin.pis.gov.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie      http://mopr.szczecin.pl/